Eerste bijeenkomst prijsrisicomanagement in Baexem

Onlangs heeft er een onderzoek over prijsrisicomanagement plaatsgevonden, uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen namens de LLTB, Universiteit Maastricht en Wageningen Universiteit & Research. Zie ook hier.

Op woensdag 17 december 2015 vond in Baexem een eerste informatiebijeenkomst plaats met een aantal boeren en tuinders die mogelijke interesse hadden getoond in een nieuw op te richten ondernemersgroep met als belangrijkste doel om prijsrisico’s binnen de bedrijfsvoering (beter) te beheersen.

Prof. Joost Pennings, zelf akkerbouwer, van de UM leidde de bijeenkomst in met een korte uiteenzetting over het belang en de urgentie van het onderwerp prijsrisicomanagement voor de boer, waarna Dirk Coucke van adviesbureau DLV MAS het succes van de “pig trading companies” in Vlaanderen toelichtte. Deze prijsrisicomanagement coöperatie is in de afgelopen 2 jaar niet alleen zeer succesvol gebleken in het management van prijsrisico’s voor de betrokken varkenshouders, maar ook in het creëren van waarde d.m.v. een hogere marge. De coöperatie omvat varkenshouders die een totale productie vertegenwoordigen van ongeveer 10% van de Vlaamse varkensproductie.

Hierbij werden een aantal vragen en gedachten vanuit het publiek beantwoord en werd de interesse van de betrokken ondernemers opnieuw geïnventariseerd. De avond eindigde met een voorstel voor een concrete eerste stap, nl. het opzetten van een studiegroep, ondersteund door UM en WUR. Het doel van deze studiegroep is een beter beeld van hoe marktinformatie te gebruiken voor het bedrijf, welke risicomanagement instrumenten er beschikbaar zijn en hoe deze de agrariërs kunnen helpen bedrijfswaarde te creëren.

Indien U, of een van uw collega’s die niet aanwezig kon zijn, ook interesse heeft om deel te nemen aan deze laagdrempelige studiegroep, contacteert u dan a.u.b. Jan Geelen (Geelen Consultancy, 0317–425958 of 06–20607090, jan@geelen-consultancy.nl) of Jean-Louis Stassen (Maastricht University, 06-11523697, jljcg.stassen@maastrichtuniversity.nl). Graag de volgende contactgegevens doorgeven: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel hoofdactiviteit van uw bedrijf.

Hieronder ziet u enkele foto's van de bijeenkomst in Baexem.