FokMonitor 2017 is vernieuwd!

Update: 1.000 melkveehouders hebben deelgenomen aan de online FokMonitor. Invullen is niet meer mogelijk.

Klik hier voor een eerste tussenresultaat (persbericht 24 maart 2017).

Klik hier voor een persbericht op de site van melkvee.nl (27 maart 2017).

============================================================

Nu ook beoordeling regionale fokkerijserviceorganisaties (KI-organisaties)

Hoe beoordelen melkveehouders hun belangrijkste (regionale of landelijke) leverancier van fokmateriaal? In welke mate voldoet deze aan uw verwachtingen? En welke verbeteringen zou u graag zien?

Na de eerste succesvolle FokMonitor in 2015 gaat de tweede FokMonitor binnenkort weer antwoord geven op deze vragen. De FokMonitor is uniek en onafhankelijk van opzet en wordt uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen. De FokMonitor wordt ondersteund door een aantal fokkerijorganisaties.

Op woensdag 22 maart 2017 ontvangen duizenden melkveehouders via e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan de online FokMonitor. In 2015 deden bijna duizend veehouders mee aan de FokMonitor. Toen waren de twee meest genoemde zorgen ‘inteelt’ en ‘een overdaad aan fokkerijgetallen’ (zie de onderstaande grafiek). Hoe denkt men hier in 2017 over?

Indien u a.s. woensdag geen e-mail van ons heeft ontvangen, dan kunt u ons e-mailen of bellen. Wij sturen u dan een e-mail met de link naar de online FokMonitor toe (jan@geelen-consultancy.nl, tel 0317 - 425958).

Dit jaar worden naast de landelijke fokkerijserviceorganisaties (o.a. CRV, KI Samen, Alta, Semex) ook de regionale fokkerijserviceorganisaties onder de loep genomen. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is dat de fokkerijserviceorganisaties de melkveehouders nog beter van dienst kunnen zijn. Het onderzoek levert concrete verbeterpunten op voor de fokkerijserviceorganisaties.

Ook kan een fokkerijserviceorganisatie zien hoe goed men op een aantal aspecten scoort in vergelijking met de ‘gemiddelde’ fokkerijserviceorganisatie (landelijk of in een bepaalde regio). En welke organisatie wil lager scoren dan gemiddeld? Verder is belangrijk om na te gaan op welke aspecten de organisaties beter of juist slechter scoren ten opzichte van 2015.

Door de FokMonitor een keer per twee jaar uit te voeren, kunnen de organisaties zien op welke aspecten men vooruitgang heeft geboekt en op welke aspecten minder of helemaal geen vooruitgang. De FokMonitor is hét meetinstrument om de vinger aan de pols te houden.

P.S.      Het totaalpercentage in de tabel is hoger dan 100% omdat veehouders 1, 2 of 3 zorgen hebben genoemd.

Indien u hier klikt, dan ziet u welke onderzoeksvragen de FokMonitor gaat beantwoorden.

Klik hier voor een persbericht op de site van Melkvee.nl.