FokScan 2016, nu ook beoordeling varkensfokkerijorganisaties!

In november 2018 start de tweede FokScan! De resultaten van 2018 worden nu ook vergeleken met de resultaten van 2016. 

Klik hier voor een persbericht op de site van PIC-NL. Klik hier voor een (tussen)resultaat op de site van Pig Business. 

Na het succes van de "VoerMonitor (beoordeling voerleveranciers)", "FokMonitor (beoordeling rundveefokkerijorganisaties)" Nu ook groot online onderzoek onder zeugenhouders die hun belangrijkste leverancier van fokmateriaal gaan beoordelen onder de naam “FokScan 2016”! 

Hoe beoordelen zeugenhouders hun belangrijkste leverancier van mannelijk en vrouwelijk fokmateriaal? In welke mate voldoet deze leverancier aan de verwachtingen? En welke verbeteringen ziet men graag gebeuren?
 
Het eerste nationale onafhankelijke fokkerijonderzoek onder zeugenhouders onder de naam "FokScan 2016" gaat antwoord geven op deze vragen. In dit online onderzoek beantwoorden de zeugenhouders vragen over de fokkerijorganisatie waar men het meeste zaken mee doet. Het onderzoek maakt uiteraard onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk fokmateriaal. De resultaten van het onderzoek kunnen er toe bijdragen dat de fokkerijorganisaties (nog) beter hun best moeten doen voor de zeugenhouders. Het onderzoek wordt ondersteund door Topigs Norsvin en PIC.
 
Ongeveer tweeduizend zeugenhouders krijgen vrijdag 15 januari 2016 om 17.00 uur een uitnodiging per e-mail om aan dit uniek en onafhankelijk online onderzoek deel te nemen. Ook de agrarische vakpers besteedt aandacht aan dit belangrijke onderzoek. De vragenlijst wordt in overleg met de deelnemende fokkerijorganisaties definitief opgesteld. De onderzoeksvragen die de FokScan 2016 gaat beantwoorden zijn:
 
 • Welke fokkerijorganisaties kent men zoal (geholpen naamsbekendheid)?
 • Voor welke afzetmarkten produceert men voornamelijk?
De onderstaande vragen worden voor zowel vrouwelijk als mannelijk fokmateriaal gesteld.
 • Welke aspecten vindt men de belangrijkste voor de aankoop van fokmateriaal?
 • Van welke fokkerijorganisatie neemt men het meeste fokmateriaal af?
 • Hoe tevreden is men over deze fokkerijorganisatie op een aantal aspecten?
 • In welke mate voldoet deze fokkerijorganisatie aan een aantal verwachtingen?
 • Op welke aspecten dient deze fokkerijorganisatie zich te focussen tot 2020?
 • In welke mate raadt men deze fokkerijorganisatie (NPS-score) aan? Toelichting van de score? Suggesties voor verbeteringen?
 • Hoe waarschijnlijk is het dat men over een jaar nog fokmateriaal afneemt van deze fokkerijorganisatie?
 • Voor welke andere fokkerijorganisatie kiest men als men 'moet' kiezen voor een andere fokkerijorganisatie? En omwille van welke redenen?
Nog een paar algemene onderzoeksvragen:
 
 • Van welke informatiebronnen maakt men het meest gebruik bij het selecteren van een fokkerijorganisatie?
 • Wie ziet men als de belangrijkste gesprekspartner?
Vervolgens worden er nog een aantal bedrijfskenmerken gevraagd, zoals aantal fokzeugen, vleesvarkens, leeftijd en provincie. Dit om de resultaten van het onderzoek te verfijnen.
 
Elke fokkerijorganisatie ontvangt na afloop van het onderzoek een rapport over hoe men scoort in vergelijking met de 'gemiddelde' varkensfokkerijorganisatie (dus klanten versus niet-klanten). Significante verschillen worden duidelijk aangegeven. Op een overzichtelijke wijze kan men zien wat de sterke en minder sterke punten zijn! Springt een bepaalde fokkerijorganisatie eruit? Of ziet men geen verschil met de 'gemiddelde' fokkerijorganisatie? 
 
Het onderzoek heeft ongeveer dezelfde opzet als de "VoerMonitor" die het afgelopen jaar met groot succes is uitgevoerd voor 15 mengvoerleveranciers. Onlangs is ook met succes de “FokMonitor” uitgevoerd onder melkveehouders. 
 
Ook de agrarische pers wordt aan het begin van het onderzoek en tijdens het onderzoek op de hoogte gebracht over de voortgang van het onderzoek. Tenslotte hebben de zeugenhouders ook belang bij het onderzoek, want elke fokkerijorganisatie wil natuurlijk beter scoren dan de gemiddelde fokkerijorganisatie.
 
Het onderzoek wordt over twee jaar herhaald, zodat men vrij snel kan zien op welke aspecten voortgang is geboekt en op welke aspecten niet of zelfs een achteruitgang. Het onderzoek is de vinger aan de pols voor de fokkerijorganisaties.
 
Zeugenhouders die geen uitnodiging via de e-mail ontvangen (hebben), kunnen contact met ons opnemen. Wij sturen u dan de link naar de vragenlijst toe.