MaïsScan 2016, het onderzoek onder maïstelers

Klik hier voor een persbericht op melkvee.nl.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een maïsras? Hoe tevreden zijn de maïstelers over de maïsrassen van het afgelopen seizoen? En welk maïsras wordt het komend seizoen het meest gezaaid? 

Het online onderzoek onder de naam ‘MaïsScan 2016’ gaat antwoord geven op deze vragen. De MaïsScan wordt dit jaar voor de derde keer uitgevoerd. Vrijdag 29 januari 2016 rond 15.00 uur ontvangen duizenden maïstelers een uitnodiging per e-mail om (weer) deel te nemen aan de MaïsScan. 

Een aantal resultaten wordt gepubliceerd in de agrarische vakbladen en op diverse agrarische websites, zoals melkvee.nl. De ‘MaïsScan 2016’ is uniek en onafhankelijk van opzet en wordt ondersteund door een aantal maïszaadveredelingsbedrijven.

Enkele onderzoeksvragen in de MaïsScan zijn:

  • Van welke informatiebronnen maakt men het meeste gebruik bij het selecteren van een maïsras?
  • Welke eigenschappen van maïsrassen zijn het meest belangrijk bij de keuze en beoordeling van een maïsras?
  • Welk maïsras heeft men het afgelopen seizoen het meest geteeld?
  • Hoe tevreden is men over de geteelde maïsrassen van afgelopen seizoen (op een aantal belangrijke eigenschappen van maïs)?
  • Heeft men al een definitieve keuze gemaakt over het te zaaien maïsras voor het komend seizoen?
  • Door wie laat men zich het meest adviseren bij de keuze van een bepaald maïsras?
  • Waar koopt men dit jaar (hoogstwaarschijnlijk) het maïszaad?
  • Welk maïsras gaat men het komend seizoen (hoogstwaarschijnlijk) het meest telen?
  • Doet men in 2016 mee aan de derogatie? Heeft men in 2015 meegedaan aan de derogatie?
  • Stelt men het voederrantsoen helemaal zelf samen of met behulp van de voerleverancier? Koopt men dan krachtvoer (brokken) of enkelvoudige grondstoffen? Is men dan op de hoogte van de samenstelling van het krachtvoer (brokken)? En weet men dan wat het uiteindelijke voersaldo is van het voederrantsoen?

Alle resultaten van het onderzoek worden uitgesplitst naar grootte (50% kleinste maïstelers versus 50% grootste maïstelers) en naar regio (Noord versus Zuid).

In 2015 hebben meer dan 1.100 maïstelers deelgenomen aan de MaïsScan! Onder de deelnemende maïstelers wordt weer een iPad mini verloot. Een foto van de winnaar mete wordt gepubliceerd op onze website; zie voor agrariërs.

Heeft u als maïsteler geen uitnodiging via de mail ontvangen? Mail ons dan en wij mailen u de link naar de online vragenlijst plus bijbehorend wachtwoord toe.

Indien u hier klikt, dan leest u nog een persbericht over de MaïsScan (Veeteelt, 2014)