Nieuwsbrief November 2017

De boer wordt verdraaid slim!

Voor alle duidelijkheid: onze boeren en tuinders hebben veel kennis. Je maakt ze niets wijs als het gaat om opbrengsten, gewasbescherming en productievolumes. Daarin zijn ze nummer 1 van de wereld. Maar op financieel-economisch gebied kunnen er nog stappen worden gemaakt, is de overtuiging van Joost Pennings. Lees hier verder in het artikel in het Limburgs Dagblad van 4 november over de cursus risicomanagement voor Limburgse agrarische ondernemers.

Geelen Consultancy heeft voor Joost Pennings en de stichting CORMEC verschillende onderzoeken uitgevoerd onder agrarische ondernemers over risicomanagement. Verder is Geelen Consultancy betrokken bij de cursus risicomanagement.

Komende onderzoeken eerste kwartaal 2018

VoerMonitor

Hoe beoordelen veehouders de voerleverancier? In welke mate voldoet de voerleverancier aan de verwachtingen? Welke verbeteringen ziet men graag? Waar zijn de veehouders tevreden en minder tevreden over? In februari/maart 2018 start alweer de derde VoerMonitor. De resultaten van de VoerMonitor zijn bij uitstek geschikt als input voor het te voeren marketing- en communicatiebeleid. Ook kunnen de resultaten bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe klanten. Naast het verkrijgen van diepgaande informatie over uw klanten in vergelijking met de niet-klanten, zijn de kosten voor deelname laag doordat deze worden gedeeld door de deelnemende bedrijven. Geef u nu op.

Nieuw in 2018 is dat u optioneel tegen een gereduceerd tarief (50% korting) gebruik kunt maken van de diensten van AgriCommunicatie bij het omzetten van de onderzoeksresultaten in concrete actie- en verbeterpunten. Lees hier verder ...

MaïsScan

In het eerste kwartaal van 2018 worden worden nog meer sectoronderzoeken opgestart, zoals onder andere de MaïsScan, het onderzoek onder maïstelers. Vet150, het onderzoek onder dierenartsen en de Fokscan, het onderzoek voor de varkensfokkerijorganisaties. Ook voor deze sectoronderzoeken geldt weer diepgaande marktinformatie tegen lage kosten!

Vet150

Het onderzoek onder dierenartsen voor farmaceutische bedrijven onder de naam Vet150. Op dit moment vindt het Vet150-onderzoek plaats onder Belgische dierenartsen. Lees hier verder over het Vet150-onderzoek in België.

Update 29 november: 658 Belgische dierenartsen hebben meegewerkt aan Vet150 Belgium!

FokScan

Het onderzoek onder de zeugenhouders voor de varkensfokkerijorganisaties onder de naam FokScan. Lees hier verder ... 

Meer informatie?

Ook in andere sectoren voeren wij regelmatig marktonderzoek uit.

Wij horen graag of u interesse heeft in deelname aan een bepaald sectoronderzoek. 

Bel of mail ons voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek over wat marktonderzoek voor uw bedrijf kan betekenen.