Onderzoek naar motivatie van boeren voor vermindering gewasbeschermingsmiddelengebruik

Update: op dit moment hebben ongeveer 675 telers deelgenomen (7-5-2019). We streven naar minimaal 750 telers. Meedoen kan nog! Klik hier.

Wageningen University & Research onderzoekt de motivatie van telers (akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers, bloembollentelers en fruittelers) om het gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Een representatieve groep telers ontvangt woensdag 20 februari een e-mail met een link naar de online vragenlijst. Hiermee willen de onderzoekers de kansen en belemmeringen identificeren die telers ondervinden als ze binnen twee jaar hun gebruik van deze middelen willen verminderen.

Vergroening in de landbouw is een breed gedragen maatschappelijke wens die heeft geleid tot een toenemend milieubewustzijn onder boeren en telers, tussenhandel en supermarkten. “Het terugdringen van het gebruik van de meest milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen - middelen die onkruid, ziekten en plagen in de landbouw beheersen - kan bijdragen aan deze vergroening. Maar het is niet altijd gemakkelijk om het gebruik te verminderen,” zegt Lieneke Bakker, promovendus bij Farming Systems Ecology van Wageningen University.

Identificatie van kansen en barrières
De onderzoekers richten zich met dit onderzoek op de identificatie van kansen en barrières die boeren en telers ondervinden als ze binnen twee jaar hun gebruik van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen willen verminderen. “Via een online vragenlijst hopen we inzicht te krijgen in welke factoren van doorslaggevend belang kunnen zijn voor de reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hoe boeren hierin het best kunnen worden ondersteund.”

Online vragenlijst
Het onderzoek vindt plaats in diverse sectoren van de landbouw, namelijk akkerbouw, groente-, fruit- en bollenteelt. Op woensdag 20 februari 2019 ontvangen ongeveer een paar duizend agrarische ondernemers via e-mail een uitnodiging van agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy om mee te werken aan dit belangrijke onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar tot een individuele ondernemer.

Laat uw stem horen
De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met Geelen Consultancy. Alle deelnemers aan het onderzoek ontvangen in de tweede helft van 2019, indien gewenst, een volledig rapport van de onderzoeksresultaten. Wageningen University & Research hoopt op een hoge respons om een representatief beeld te krijgen van de mogelijkheden en barrières voor het terugdringen van milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen.

Bent u akkerbouwer, vollegrondsgroenteteler, fruitteler of bloembollenteler? En u gebruikt gewasbeschermingsmiddelen? Dan kunt u via deze pagina deelnemen aan het onderzoek. Indien u deelneemt dan ontvangt u de rapportage van het onderzoek in de tweede helft van 2019. U dient dan uw naam en e-mailadres in te vullen aan het eind van de vragenlijst.

Heeft u inhoudelijke vragen over het onderzoek? Dan kunt u altijd contact opnemen met Felix Bianchi van de Wageningen Universiteit.