Persbericht "FokMonitor 2015" met een tussenresultaat

Wageningen, 20 april 2015

Persbericht: “Inteelt” en een “overdaad aan fokkerijgetallen” meest genoemde zorgen op het gebied van fokkerij

45% van de melkveehouders noemt “inteelt” als één van de grootste zorgen op het gebied van fokkerij. Een “overdaad aan fokkerijgetallen” wordt met een percentage van 40% het op één na meest genoemd door de melkveehouders.
 
Dit blijkt uit de tussenresultaten van een nog lopend online onderzoek over fokkerij onder de naam “FokMonitor 2015”. De FokMonitor wordt uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen.
 
Veehouders kunnen maximaal drie zorgen kiezen. Naast “inteelt” en een “overdaad aan fokkerijgetallen”, noemen melkveehouders nog relatief vaak “te weinig variatie (25%)”, “prijs van het fokmateriaal (25%)”, “duurzaamheid van de veestapel (24%)” en “gezondheid van de veestapel (20%). “Leveringsproblemen” en “te weinig aanbieders van fokmateriaal” wordt maar door 2% van de melkveehouders genoemd. 14% noemt nog andere zorgen.
 
In de FokMonitor beantwoorden de melkveehouders ook vragen over de fokkerijorganisatie waar men het meeste zaken mee doet. Uit de tussenresultaten blijkt dat er opvallende verschillen qua beoordeling zijn tussen de fokkerijorganisaties. De deelname aan het onderzoek is hoog; grote en kleine bedrijven nemen deel aan het onderzoek en ook de spreiding over de fokkerijorganisaties is representatief. Het onderzoek geeft een accuraat beeld over hoe de Nederlandse melkveehouder denkt over fokkerij en de fokkerijorganisaties.
 
Het onderzoek kan ertoe bijdragen dat de fokkerijorganisaties (nog) beter hun best moeten doen voor de veehouders. Een groeiend aantal fokkerijorganisaties ondersteunt daarom dit onafhankelijk onderzoek. Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de FokMonitor.
 
P.S. Het totaalpercentage in de tabel is groter dan 100%, omdat veehouders 1, 2 of 3 zorgen hebben genoemd.