Vet150, hét onderzoek onder dierenartsen in maart 2018

Update: in ht najaar van 2019 vindt voor de tweede keer het onderzoek in België plaats onder de naam 'Vet150, Belgium 2019'. 

In maart/april 2018 voert onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen in samenwerking met een zestal farmaceutische bedrijven weer het online Vet150-onderzoek uit onder Nederlandse dierenartsen. Het Vet150-onderzoek vindt één keer in de twee jaar plaats en dit jaar alweer voor de 11e keer. In 2016 hebben 561 Nederlandse dierenartsen meegewerkt aan het onderzoek. Hopelijk in 2018 nog meer.

Vet150 Belgium 2017 groot succes!

Het online Vet150-onderzoek is eind 2017 voor de eerste keer in België uitgevoerd. In totaal hebben 658 Belgische dierenartsen meegewerkt aan "Vet150, Belgium", waarvan 400 Vlaamse en 258 Waalse dierenartsen.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling is om na te gaan hoe farmaceutische bedrijven de praktijken de komende jaren nog beter van dienst kunnen zijn. Een belangrijke vraag is om te inventariseren over welke onderwerpen de dierenartsen graag nog meer zouden willen weten. En op welke wijze de farmaceuten deze informatie het beste kunnen overbrengen.

Aangepaste vragenlijst in 2018

De vragenlijst is aangepast in vergelijking met de vragenlijst uit 2016. Indien u hier klikt ziet u de conceptvragenlijst van 2018. U dient het wachtwoord ‘test’ in te tikken op de eerste pagina. In overleg met de deelnemende farmaceutische bedrijven passen we, indien nodig, de vragenlijst aan. De deelnemende bedrijven krijgen bovendien de mogelijkheid om ook een paar exclusieve vragen te stellen.

Analyse en rapportage

Alle resultaten worden uitgesplitst naar type praktijk. Ook worden een aantal resultaten uitgesplitst naar diergroep.

============================================

VetScan en VetMonitor (Dit zijn twee meetinstrumenten voor dierenartsenpraktijken om klanttevredenheid te meten. Een farmaceutisch bedrijf kan dit aanbieden aan dierenartsenpraktijken. De VetScan is een zeer kort meetinstrument en de VetMonitor een meer uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek.

Klik hier voor informatie over de VetScan en VetMonitor.