Algemeen

De opzet en uitvoering van kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek is onze kernactiviteit. In toenemende mate voeren wij ook internationaal marktonderzoek uit. Dit zijn met name telefonische en online onderzoeken.

Verder verkopen of verhuren wij adressenbestanden van Nederlandse en Duitse agrariërs. Voor Duitse adressen van agrarïers werken wij samen met een Duits agrarisch marketingbureau.