Groepsdiscussies

Onder leiding van een ervaren gespreksleider (bijvoorbeeld Caroll, zie team) met een academische achtergrond wordt een aantal geselecteerde respondenten (ongeveer zes tot acht) aangezet tot het voeren van een discussie over de onderwerpen. Daarbij is het de bedoeling dat zij hun mening geven over de onderwerpen en op elkaar reageren (interactie). Gedurende de groepsdiscussie zorgt de gespreksleider ervoor dat de discussie voorspoedig verloopt en dat alle onderzoeksvragen aan bod komen. Om dat te bewerkstelligen wordt er ook gebruik gemaakt van een vraagpuntenlijst. In samenwerking met de opdrachtgever wordt deze vraagpuntenlijst opgesteld; een soort script voor de groepsdiscussies. In dit script komen alle onderzoeksvragen aan bod in de vorm van concrete vragen voor de respondenten. Gemiddeld duurt een groepsdiscussie anderhalf tot twee uur.

Wij maken bij de uitvoering van groepsdiscussies naast een ervaren gespreksleider ook altijd gebruik van een ervaren notulist. Standaard worden er DVD-opnames gemaakt, zodat we nog eens rustig kunnen nakijken of de notulen compleet zijn. Middels een gesloten videocircuit kan de opdrachtgever eventueel meekijken en meeluisteren in een aparte zaal.

Het rapport bestaat uit een beschrijving van de resultaten van de groepsdiscussie in de vorm van een gedetailleerde beschrijving per doelgroep en per onderwerp. Tevens worden de resultaten geïllustreerd met letterlijke citaten. Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk samenvattende conclusies en aanbevelingen.


     
Foto links: kijk- en meeluisterkamer. Foto rechts: discussiekamer voor de deelnemers. De foto's zijn van Bureau Fris. Wij huren regelmatig onderzoekslocaties van dit bureau.