Diepte-interviews

Diepte-interviews worden bij ons altijd uitgevoerd door ervaren interviewers met een academische achtergrond en binding met de sector. De interviews zijn meestal op locatie, bijvoorbeeld bij de agrariër thuis of op de dierenartsenpraktijk. Hiermee worden eventuele drempels om deel te nemen aan het onderzoek zo laag mogelijk gehouden. Een zorgvuldige bepaling van de doelgroep en indeling van de steekproef moet er voor zorgen dat alle mogelijke ervaringen en meningen aan bod komen. In de praktijk komt dit neer op gemiddeld tien diepte-interviews per onderzoek.

De onderzoeksvragen worden in samenwerking met de opdrachtgever uitgeschreven in een vraagpuntenlijst, een soort leidraad voor het diepte-interview.

De duur van een interview bedraagt ongeveer 45 tot 60 minuten bedragen. De interviewgegevens worden zorgvuldig vastgelegd. Alle gesprekken worden digitaal opgenomen en na afloop van het interview letterlijk uitgewerkt. Deze uitwerkingen vormen de basis voor analyse en rapportage van het onderzoek. De voordelen van deze manier van werken zijn:

  • Volledigheid (geen verlies van informatie).
  • Objectiviteit (analyse en selectie van informatie vindt immers plaats na afloop van het interview en niet tijdens het proces van interviewen zelf).

Het rapport bestaat uit een beschrijving van de resultaten van de diepte-interviews in de vorm van een gedetailleerde beschrijving per doelgroep en per onderwerp. Tevens worden de resultaten geïllustreerd met letterlijke citaten. Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk samenvattende conclusies en aanbevelingen.