Persoonlijk onderzoek

Als de vragenlijst lang en complex is, adviseren we persoonlijk onderzoek in plaats van telefonisch of online onderzoek. Bij een dergelijk onderzoek wordt de respondent rechtstreeks ondervraagd in een face-to-face gesprek, op het werk of aan de koffietafel. Dit gebeurt met een computergestuurde vragenlijst. Medio 2014 investeerden we in nieuwe, innovatieve interviewsoftware.

Wij hebben een landelijk netwerk van interviewers die regelmatig agrariërs en dierenartsen interviewen op locatie met behulp van een computergestuurde vragenlijst (offline en/of online). Zo hebben wij eens voor een farmaceutisch bedrijf 1.000 varkenshouders persoonlijk geïnterveiwd!