Tweede VoerMonitor weer succesvol verlopen

In het eerste kwartaal van 2018 start de derde VoerMonitor. Een aantal voerfabrikanten hebben zich al opgegeven voor de "VoerMonitor 2018". Klik hier voor meer informatie over de VoerMonitor, 2018.

Update: in totaal hebben 2.133 veehouders deelgenomen aan de VoerMonitor van 2016. 

Klik hier voor een persbericht op de site Melkvee.nl. Klik hier voor een persbericht op de site van PigBusiness.nl. Klik hier voor een persbericht op Pluimveeweb.nl. 

Achtergrondinformatie VoerMonitor 2016

Hoe beoordelen veehouders de voerleverancier? In welke mate voldoet deze aan de verwachtingen? Welke verbeteringen ziet men graag? Waar zijn de veehouders tevreden en minder tevreden over? Ook in vergelijking met twee jaar geleden.

Eind maart 2016 wordt voor de tweede keer het online onderzoek onder veehouders onder de naam VoerMonitor 2016 uitgevoerd. Na het succes van 2014 is het interessant om na te gaan of de veehouders hun voerleverancier nu beter of slechter beoordelen op aspecten die te maken hebben met het voer, bedrijfsbegeleiding/service en voerprijzen. 

In 2014 heeft Geelen Consultancy voor de eerste keer de online “VoerMonitor” uitgevoerd. Ruim tweeduizend Nederlandse veehouders hebben toen hun eigen voerleverancier beoordeeld op een aantal aspecten met betrekking tot voer, bedrijfsbegeleiding/service en voerprijzen. Ook heeft men toen aangegeven waarom men klant is, of men nog klant blijft en wat de eventuele overstapredenen kunnen zijn.

15 voerleveranciers hebben in 2014 een rapport ontvangen met hierin de eigen scores (klanten) in vergelijking met de scores van de gemiddelde voerleverancier (niet-klanten). Het onderzoek heeft voor de voerleveranciers zeer interessante informatie opgeleverd! Er waren voerleveranciers die vrijwel op elk aspect hoger scoorden in vergelijking met de gemiddelde voerleverancier. Hiermee legden zij de lat hoog voor die leveranciers die op de beoordeelde aspecten onder het gemiddelde hebben gescoord. Ook de mogelijke overstapredenen verschilden vaak per voerleverancier. In de Nederlandse agrarische pers is er veel aandacht besteed aan het onderzoek. Klik hier voor een artikel uit het vakblad "De Molenaar".

Eind maart 2016 wordt het online onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd. Springt uw voerleverancier eruit? Of ziet de veehouder geen verschil met de gemiddelde voerleverancier? Het is met name ook interessant om de resultaten te vergelijken met het onderzoek uit 2014. Op welke aspecten zijn de afzonderlijke voerleveranciers vooruit gegaan en op welke aspecten niet of zelfs een achteruitgang! De resultaten van het onderzoek zorgen er in ieder geval voor dat de voerleveranciers (nog) beter hun best moeten doen voor de veehouders! Want welke voerleverancier wil minder scoren in vergelijking met een gemiddelde voerleverancier?! Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk veehouders deelnemen aan dit uniek en onafhankelijk onderzoek.

Indien u hier klikt, ziet u de online vragenlijst. Indien u de vragen bekijkt, dan krijgt u een betere indruk welke resultaten een voerleverancier kan verwachten.

De VoerMonitor wordt ook in 2016 weer ondersteund door kleine, middelgrote en grote particuliere en coöperatieve voerleveranciers!

Een soortgelijk onderzoek hebben wij onlangs ook uitgevoerd onder zeugenhouders ter beoordeling van de fokkerijorganisaties (FokScan 2016, zie ons nieuwsitem daarover). En vorig jaar onder melkveehouders ter beoordeling van de fokkerijorganisaties (FokkerijMonitor 2015).