MaïsScan 2020, het onderzoek onder maistelers

Klik hier voor een eerste persbericht van 4 februari 2020. 

Klik hier voor een tweede persbericht van 12 februari 2020. Deelnemen kan nog tot en met maandag 17 februari 2020.

Binnenkort alweer voor de 7e keer de online MaïsScan (start op donderdag 30 januari 2020)

Maïs is een belangrijk onderdeel van het rantsoen van runderen, maar ook van varkens. Maar elk seizoen staat de maïsteler weer voor de keus: “Wat is het beste maïsras voor mijn bedrijfsomstandigheden?”. Objectieve, onafhankelijke kennis en praktijkervaringen zijn essentieel in die beslissing. Het online onderzoek onder de naam ‘MaïsScan 2020’ van agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy geeft inzicht hoe maïstelers denken over de maïsteelt en hoe men tot een keuze voor een bepaald maïsras komt.

Onderzoeksvragen
In de ‘MaïsScan’ worden vragen gesteld zoals: Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een maïsras? Wat zijn de ervaringen met de maïsteelt van het afgelopen seizoen, bijvoorbeeld op het gebied van vroegrijpheid, voederwaarde en legering? Heeft men in het afgelopen seizoen problemen gehad met de maïs? Zo ja, welke problemen? En wat gaat men doen om in het komend seizoen dezelfde problemen te voorkomen? Andere interessante vragen die aan bod komen in de MaïsScan zijn: Gaat men het komend seizoen een vanggewas telen? Zo ja, tijdens of na de maïs? En voor welke vanggewassen kiest men dan? En natuurlijk welke maïsrassen worden dit jaar het populair?

Terugkoppeling van de resultaten
Een aantal (tussentijdse) resultaten wordt evenals vorig jaar gepubliceerd in de agrarische vakbladen en op diverse agrarische websites.

Start MaïsScan op 30 januari
Op donderdag 30 januari ontvangen een paar duizend maïstelers een link naar de online MaïsScan. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk maïstelers (wel of geen vee) meedoen aan de MaïsScan om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen over de maïsteelt in Nederland. Indien maïstelers vragen hebben over het onderzoek, dan kan men altijd contact opnemen met Geelen Consultancy.