Onderzoek naar kansen en bedreigingen voor bedrijfsontwikkeling

Update 13 augustus (9.30 uur): Het onderzoek is afgesloten. 1.200 agrariërs hebben meegewerkt aan het onderzoek. Klik hier voor een tussenresultaat op de site van melkvee.nl van Agrio.

Wageningen Universiteit en Agrio gaan in beeld brengen welke factoren van invloed zijn op de bedrijfsontwikkeling in de landbouw, welke uiteenlopende bedrijfsvormen er zijn en waar belemmeringen en kansen liggen. En wat boeren nodig denken te hebben voor een toekomstbestendig bedrijf.

Hiervoor is een onderzoek opgezet waarvoor boeren hartelijk worden uitgenodigd om aan deel te nemen. De uitkomst legt Agrio voor aan overheden om ze extra handvaten te geven het beleid in de goede richting te ontwikkelen. Uiteraard zijn de bevindingen te lezen op de websites en in de vakbladen van Agrio.

Het onderzoek wordt in samenwerking met agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uitgevoerd en start op woensdag 29 juli. Het verzoek om deel te nemen wordt via email verstuurd. Wie op woensdag geen email ontvangen heeft, maar wel wil deelnemen kan daarvoor contact opnemen met de afdeling Databases & Services van Agrio via dataservice@agrio.nl of telefoonnummer 0314-682293.