Onderzoek onder telers en supermarkten over fruit en groenten met afwijkende uiterlijke kenmerken

Evaluatie van groenten en fruit op basis van uiterlijke specificaties.

Klik hier voor een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten

klik hier voor een paar tabellen.

Wageningen, 14 juni 2016. Wageningen Universiteit is in samenwerking met agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy bezig met een onderzoek over de beoordeling van groenten en fruit op basis van uiterlijke specificaties. Dit wel zeggen op basis van bijvoorbeeld kleur, vorm of grootte en niet op basis van smaak, veiligheid of kwaliteit.

Belangrijk is om na te gaan wie in de keten bepaalt of producten goed of slecht zijn. Daarnaast wordt onderzocht wat er met producten gebeurt die op basis van uiterlijke specificaties (bv afwijkende kleur, vorm of grootte) niet toegelaten worden tot de markt. Interessant is om na te gaan of er (meer) mogelijkheden zijn om dergelijke producten op de markt te brengen. Een aantal mogelijkheden hiervoor zullen worden getoetst.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder groente- en fruittelers en retailers (supermarkten). Telers en retailers ontvangen binnenkort via Wageningen Universiteit een uitnodiging via de e-mail om mee te werken aan een kort onlineonderzoek over het onderwerp. Belangrijk is dat zoveel mogelijk telers en retailers hun mening geven over dit onderwerp. Een aantal telersverenigingen ondersteunt dit onderzoek.

Alle groente- en fruittelers en retailers die meewerken aan het onderzoek ontvangen een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten en een samenvatting van een soortgelijk onderzoek onder consumenten.