Onderzoek over stikstofcrisis en boerenacties

Het onderzoek in opdracht van Agrio Uitgever en Dagblad Trouw heeft plaatsgevonden van donderdag 12 december tot en met maandag 16 december 8.30 uur. 

2.162 agrarische ondernemers hebben uiteindelijk deelgenomen aan het onderzoek. Ongeveer 80% van de 2.162 boeren die meegewerkt hebben, hebben de vragenlijst de eerste dag ingevuld, namelijk op donderdag 12 december. De aantallen melkveehouders, akkerbouwers, varkens- en pluimveehouders die meegewerkt hebben, komen verhoudingsgewijs redelijk goed overeen met de werkelijke aantallen voor deze vier sectoren volgens de CBS-gegevens.

Vragenlijst
U kunt hier de online testvragenlijst bekijken, maar uw antwoorden worden NIET meegenomen in de tabellen, omdat het officiële onderzoek inmiddels is afgesloten. 

Hieronder kunt u het persbericht van 11 december lezen voor meer achtergrondinformatie over het onderzoek (o.a. over steekproef en de analyses). 

Persbericht van 11 december

Agrio Uitgeverij en Dagblad Trouw publiceerden vorig jaar het succesvolle ‘De Staat van de Boer’, waarin de boeren van Nederland werden gevraagd naar hun blik op de toekomst. Meer dan 2.000 agrarische ondernemers hebben toen hun mening gegeven.

Wederom wordt in samenwerking met agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy een nieuw onafhankelijk onderzoek opgestart onder de naam “De Staat van de Boer deel 2”. Deze keer worden de boeren gevraagd naar hun mening over de huidige stikstofcrisis, de boerenacties en de houding van de politieke partijen hierin.

In het onderzoek wordt bijvoorbeeld gevraagd welke (mogelijke) acties de boeren nog acceptabel vinden en welke niet. Ook wordt gevraagd in hoeverre men zich vertegenwoordigd voelt door Farmers Defence Force. Vinden de boeren Farmers Defence Force te radicaal of vindt men dat Farmers Defence Force harde actie voert, maar binnen het toelaatbare blijft? Verder worden rapportcijfers gevraagd voor Carola Schouten, Marc Calon, Mark Rutte en Mark van den Oever voor de manier waarop ze met de stikstofcrisis omgaan. 

De resultaten van het onderzoek worden in eerste instantie uitgesplitst naar:

  • Sector
  • Leeftijd
  • Wel of geen lid van LTO
  • Type bedrijf: "Puur agrarisch gangbaar bedrijf (= niet multifunctioneel en ook niet biologisch)" versus "multifunctioneel bedrijf" versus "biologisch bedrijf"

Belangrijk is om te achterhalen of er verschillen in antwoorden te onderscheiden zijn op basis van deze persoons- en bedrijfskenmerken.

Op donderdag 12 december ontvangen ongeveer 15.000 boeren een e-mail met een link naar het online onderzoek. Elke agrarische ondernemer die een uitnodiging ontvangt, kan maar één keer meedoen. Er worden geen algemene links verspreid. De resultaten van het onderzoek worden door Agrio Uitgeverij en Dagblad Trouw gepubliceerd op woensdag 18 december. 

De steekproef van 15.000 agrarisch ondernemers is getrokken uit een bijna volledig e-mailbestand van met name akkerbouwers, melkveehouders, varkenshouders en pluimveehouders. Fruittelers en glastuinders zijn bijvoorbeeld niet meegenomen in het onderzoek.

Eerste resultaten door Agrio Uitgeverij en Dagblad Trouw
Klik hier voor een artikel over de resultaten op de site van melkvee.nl (Agrio Uitgeverij). Klik hier voor een paar artikelen over de resultaten van het onderzoek op de site van Dagblad Trouw.

Er zijn veel verschillen in antwoorden boven water gekomen als men kijkt naar leeftijd, wel of geen lid van LTO, bedrijfstype (!) en naar de verschillende sectoren. In de verschenen artikelen is (tot nu toe) meer de nadruk gelegd op het "algemeen" plaatje.

Begin 2020: Onderzoek over prijsvorming in de voedselketen!
Begin 2020 volgt een nieuw belangrijk onderzoek onder agrarische ondernemers over prijsvorming in de voedselketen. Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek.