Onderzoek over toepassingen van microben

Klik hier voor een artikel op de site van nieuweoogst.nl

Onderzoek naar het gebruik van micro-organismen ter verbetering van bodem- en gewaskwaliteit

19 juni 2020. Wageningen Universiteit is in het kader van het Europese onderzoeksproject SIMBA (https://simbaproject.eu/) bezig met een belangrijk onderzoek onder akkerbouwers. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe akkerbouwers denken over het gebruik van (nieuwe) toepassingen en ontwikkelingen op basis van micro-organismen (microben) ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid en de groei en kwaliteit van de gewassen.

Microben zijn schimmels, bacteriën en algen die onder andere afvalproducten afbreken tot voedingsstoffen die essentieel zijn voor gewassen. Microben verhogen hierbij de voedingsopname en beschermen de plant tegen ziekten, droogte en andere stressfactoren. Dit bevordert de productiviteit en verbetert de kwaliteit van de gewassen. Een gevolg van het gebruik van deze microben is dat akkerbouwers minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen hoeven te gebruiken.

Microbiële behandeling van de bodem kan de landbouw verduurzamen. Ze verhoogt de bodemgezondheid op de lange termijn en maakt gewassen ook weerbaarder tegen klimaatverandering. Microben worden verkocht in korrelvorm of in poedervorm.

Een belangrijke onderzoeksvraag is om na te gaan wat de (mogelijke) redenen zijn van akkerbouwers om wel of juist geen producten met microben toe te voegen aan de bodem. De resultaten van het onderzoek worden door SIMBA gebruikt voor de verdere ontwikkeling van nieuwe, effectieve, toepassingen met microben voor de verbetering van de bodem- en gewaskwaliteit. SIMBA streeft ernaar dat deze nieuwe toepassingen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en behoeften van de akkerbouwers.

Twee online onderzoeken onder akkerbouwers
Er vinden twee online onderzoeken over dit onderwerp plaats.

Het eerste online onderzoek start op donderdag 25 juni of vrijdag 26 juni. Circa 2.500 akkerbouwers krijgen hiervoor een uitnodiging via e-mail om deel te nemen aan dit eerste onderzoek. In dit onderzoek wordt ook een kort filmpje (2.30 minuten) getoond over de invloed van microben in de bodem. Aan de akkerbouwers wordt vervolgens gevraagd hoe zij tegen de mogelijke toepassingen op het gebied van microben in de bodem aankijken.

In het tweede online onderzoek dat start begin juli wordt een andere groep van circa 2.500 akkerbouwers benaderd. In dit tweede online onderzoek wordt ook de bereidheid gemeten om microben in tijden van de COVID-19 crisis toe te passen. Hierbij nemen de akkerbouwers deel aan een realistische loterij met kans op een echte financiële vergoeding.

De twee online onderzoeken worden in samenwerking met agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uitgevoerd. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van hoe akkerbouwers denken over microben en wat de verdere wensen en behoeften zijn op dit gebied, is het van belang dat zoveel mogelijk akkerbouwers deelnemen aan beide onderzoeken.

Deelnemers ontvangen resultaten
Alle akkerbouwers die deelnemen aan het online onderzoek ontvangen, indien men dit aangeeft in het onderzoek, een samenvatting van de resultaten van het onderzoek. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt.

Meer informatie?
Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u bellen of mailen naar:

Wageningen University & Research
T: 0049 - 1632892283
E: annika.kloos@wur.nl

Wageningen University & Research
E: Ine.vanderfels@wur.nl

Geelen Consultancy
T: 0317 – 425958 of 06 - 20607090
E: jan@geelen-consultancy.nl