Onderzoek prijsvorming voedselketen

Onderzoek versterking inkomenspositie van boeren en tuinders

Veel boeren en tuinders vinden dat ze (te) weinig invloed hebben op de prijs die ze kunnen vragen voor hun producten. Ook geven boeren en tuinders aan dat de eisen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid worden verhoogd, zonder dat daar meer inkomsten tegenover staan.

Minister Schouten van LNV wil om deze reden de positie van boeren en tuinders in de voedselketen versterken. Vandaar dat zij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gevraagd om de prijsvorming in de keten inzichtelijker te maken en om eventuele problemen bij de prijsvorming aan het licht te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Economic Research.

Een onderdeel van dit onderzoek is een online onderzoek onder boeren en tuinders wat wordt uitgevoerd door agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen. Rond 20 januari ontvangen ongeveer 15.000 agrarische ondernemers een uitnodiging per e-mail met een link naar het online onderzoek.

Het onderzoek richt zich op verschillende soorten agrarische sectoren en ketens, waarbij een zestal producten specifiek worden uitgewerkt: melk, varkensvlees, uien, witte kool voor zuurkool, tomaten en peren. Indien uw bedrijf één of meer van de genoemde producten produceert, dan wordt zeer op prijs gesteld als u meewerkt aan dit belangrijke onderzoek. Maar ook als u andere voedselproducten produceert, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, omdat alle informatie over dit belangrijke thema de onderzoekers zal helpen om een goed beeld te krijgen. De resultaten van het onderzoek zijn in het belang van de agrarische ondernemers, omdat ze gebruikt zullen worden voor de inrichting van het beleid dat de positie van boeren en tuinders in de keten moet versterken.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 – 12 minuten. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt.

De resultaten van het onderzoek worden in juni 2020 bekend gemaakt door de ACM en zullen door het Ministerie van LNV gebruikt worden om verder met de sector en ketenpartijen in gesprek te gaan over de positie van boeren en tuinders en om die te versterken. 

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Michiel van Galen van Wageningen Economic Research en Jan Geelen van Geelen Consultancy.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek op de site van ACM. Klik hier voor een bericht op de site van Nieuweoogst.nl.