Het onderzoek onder dierenartsen

Hoe kunnen farmaceutische bedrijven u of uw praktijk (nog) beter van dienst zijn?

Begin november 2020 voert onderzoeksbureau Geelen Consultancy in samenwerking met 10 farmaceutische bedrijven voor de twaalfde keer het onderzoek Vet150 uit onder Nederlandse dierenartsen. Het Vet150-onderzoek wordt in 2020 voor de vierde keer online uitgevoerd in Nederland. Voorheen werden minimaal 150 dierenartsen persoonlijk geïnterviewd op de praktijk, vandaar de naam Vet150.

Doelstelling Vet150-onderzoek
De belangrijkste doelstelling is om na te gaan hoe de farmaceutische bedrijven u en uw praktijk de komende jaren nog beter van dienst kunnen zijn. Een belangrijke vraag is om te inventariseren over welke onderwerpen u graag nog meer zou willen weten en op welke manieren de farmaceuten deze informatie het beste kunnen overbrengen. Is dat bijvoorbeeld via de dierenartsenbezoekers? En zo ja, hoe dient dit contact dan te verlopen? Via een persoonlijk bezoek op de praktijk en/of via videobellen? Dit soort vragen zijn zeer actueel, ook gezien de huidige COVID-19 situatie.

Waarom zou u als dierenarts meedoen?
Uw mening wordt zeer gewaardeerd. De resultaten van het Vet150-onderzoek zullen bijdragen aan een (nog) betere dienstverlening door de farmaceuten voor u en uw praktijk. Het onderzoek vindt één keer per twee jaar plaats en vrijwel alle farmaceuten ontvangen de resultaten van het onderzoek. Dit is natuurlijk veel efficiënter dan dat elke farmaceut zijn eigen onderzoek gaat uitvoeren met (ongeveer) dezelfde vragen. Onder de deelnemende dierenartsen wordt een SONOS One Soundsystem verloot.

Respons en start onderzoek op donderdag 5 november
Dit belangrijke onderzoek heeft alleen kans van slagen wanneer zoveel mogelijk dierenartsen meewerken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Alle antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt. In 2018 hebben ongeveer 400 dierenartsen meegewerkt aan dit onafhankelijk onderzoek voor de veterinaire sector en we hopen dat dit jaar te overtreffen.

Heeft u als praktiserend dierenarts geen uitnodigingsmail ontvangen op donderdag 5 november en wilt u ook deelnemen? Neem dan contact op met Ir. Jan Geelen (jan@geelen-consultancy.nl, tel. 0317 - 425958). Wij sturen u dan de interviewlink met een wachtwoord toe.

Alvast bedankt voor uw deelname namens: Boehringer Ingelheim, MSD, Zoetis, Dechra/AST, Virbac, Vetoquinol, Ceva Sante Animale, Elanco, Hipra en Geelen Consultancy.