Vierde VoerMonitor begin 2020

Hoe beoordelen veehouders hun belangrijkste voerleverancier? In welke mate voldoet deze aan de verwachtingen? Welke verbeteringen ziet men graag? Waar zijn de veehouders tevreden en minder tevreden over? Hoe scoort de eigen voerleverancier in vergelijking met de gemiddelde voerleverancier? En zijn de veehouders meer of minder tevreden over de eigen voerleverancier ten opzichte van twee, vier of zes jaar geleden?

Begin april 2020 wordt alweer voor de vierde keer het online onderzoek VoerMonitor onder veehouders uitgevoerd. Veehouders beoordelen in de VoerMonitor 2020 hun belangrijkste voerleverancier op onderdelen, zoals de kwaliteit en het aanbod van voeders, bedrijfsbegeleiding en voerprijzen.

Voerleveranciers ontvangen een rapportage met de beoordeling door hun klanten in vergelijking met de gemiddelde scores van de niet-klanten. Dit levert interessante en waardevolle informatie op voor voerleveranciers. Springt het bedrijf eruit op bepaalde onderdelen? Of zien de veehouders geen verschil tussen een bepaalde voerleverancier en de gemiddelde voerleverancier?

Na het succes van 2014, 2016 en 2018 laat VoerMonitor 2020 ook zien of de veehouders hun voerleverancier beter of slechter beoordelen in vergelijking twee, vier of zes jaar geleden. Met andere woorden: op welke aspecten is het bedrijf vooruit gegaan en op welke aspecten niet, of heeft er zelfs een achteruitgang plaatsgevonden?

De resultaten van de VoerMonitor zijn bij uitstek geschikt als input voor het te voeren marketing- en communicatiebeleid. Ook kunnen de resultaten bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe klanten.

Nieuw: extra vergelijking met een concurrerende voerleverancier
Elke deelnemer aan de VoerMonitor ontvangt naast de reguliere rapportage tevens een extra vergelijking met de resultaten van een niet-deelnemende voerleverancier naar keuze. U ziet dan ook op welke aspecten uw bedrijf beter of slechter scoort ten opzichte van met deze voerleverancier.

Het onderzoek wordt ook in 2020 weer ondersteund door kleine, middelgrote en grote, particuliere en coöperatieve voerleveranciers (minimaal 10!).

Tabel: belangrijkste redenen waarom veehouders klant zijn

Klik hier voor een interessante tabel over de belangrijkste redenen waarom veehouders klant zijn van de ‘gemiddelde’ voerleverancier.