Nieuwsbrief september 2013

De beste werkgever in de dierlijke sector!
Voor V-focus heeft Agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen onlangs een online onderzoek uitgevoerd naar de beste werkgevers in de dierlijke sector. Onderzocht is welke werkgevers in de dierlijke sector het meest geliefd zijn en waarom. Of uw werkgever in de top 10 staat kunt u lezen in de V-focus van 20 september!

De vragenlijst kunt u hier bekijken. Wachtwoord: werkgever

Tevredenheid over landbouwmechanisatiebedrijven
Eind juli deed een groot aantal agrariërs en loonwerkers mee aan een kort online onderzoek over landbouwmechanisatiebedrijven.

Het doel was om na te gaan wat deze klantgroepen belangrijk vinden aan de dienstverlening van een landbouwmechanisatiebedrijf in het algemeen en meer specifiek of men tevreden is over het eigen mechanisatiebedrijf.

De vragenlijst is hier te zien. Opdrachtgever AgriMedia maakt de resultaten dit najaar in één van haar bladen bekend. Is een dergelijke onderzoeksopzet voor uw bedrijf of organisatie ook interessant?
 
Telefonisch onderzoek
Onlangs hebben we voor NutriControl een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder 500 melkveehouders met minimaal 75 koeien. Dit leverde niet alleen interessante resultaten op voor het te volgen marketingbeleid, maar ook concrete sale-leads.

Regelmatig doen we telefonische onderzoeken in verschillende groepen zoals akkerbouwers, varkenshouders, melkveehouders, (glas)tuinders en dierenartsen. Niet alleen in Nederland, maar ook steeds vaker daarbuiten! Vanuit Wageningen, City of Life Sciences, bereiken we met native speakers de hele wereld.

Wilt u ook een onderzoek uitvoeren? Mail dan uw onderzoeksvragen naar ons. U ontvangt dan geheel vrijblijvend een gericht onderzoeksvoorstel.

Kwalitatief marktonderzoek
Caroll van de Cappelle en Halina Hendrickx, onze specialisten op het gebied van kwalitatief marktonderzoek, voeren regelmatig kwalitatief onderzoek uit. Het verkrijgen van diepe, achterliggende motieven en meningen in klantcases is dan het belangrijkste. In diepte-interviews en groepsdiscussies komt de onderste steen boven. Zit u ook met een vraagstuk waarover u graag de achtergrond weet, maak dan eens een afspraak met één van deze dames! Ze kunnen u absoluut verder helpen.

Agrarische adressen
Geelen Consultancy beschikt over een nagenoeg dekkend adressenbestand van Nederlandse agrariërs inclusief hun e-mailadressen. Voor Duitse boerenadressen werken wij samen met een Duits agrarisch marketingbureau. De adressenbestanden zijn ideaal voor het trekken van gerichte steekproeven voor marktonderzoek. Diverse selecties op soort en omvang zijn mogelijk.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over kwalitatief of kwantitatief (internationaal) marktonderzoek? Mail of bel ons. We zijn altijd bereid om vrijblijvend te praten over hoe we uw organisatie van dienst kunnen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Ir. Jan L.M. Geelen
 

Geelen Consultancy
Marktonderzoek voor de agri- en foodsector

Mondriaanlaan 14
6708 NG Wageningen (NL)
Tel. +31 - (0)317 - 425958

marktonderzoek@geelen-consultancy.nl
www.geelen-consultancy.nl