Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december

Komende onderzoeken begin 2014
Begin 2014 voert agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen, naast de reguliere kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken, een aantal online onderzoeken uit. Bedrijven kunnen zich nog opgeven voor deelname. Ook kan men meelopen met extra eigen vragen.

VoerMonitor 2014
Duizenden veehouders krijgen begin 2014 een online vragenlijst aangeboden. In het onderzoek wordt nagegaan hoe veehouders oordelen over hun eigen (meng)voerfabrikant. Er worden scores bepaald over onder meer tevredenheid met betrekking tot het voer, voorlichting, prijzen en het bedrijfsimago. Ook maakt het onderzoek duidelijk of er verbeterpunten zijn voor de voerleverancier, wat de overstapbereidheid en eventuele overstapredenen zijn.

Klik hier voor een aantal voorbeeldvragen. Interesse in deelname? Laat het ons weten.

MaïsMonitor 2014
In dit onderzoek krijgen duizenden maïstelers een online vragenlijst aangeboden. Er worden onder andere vragen gesteld over:
•    Belangrijkste informatiebronnen voor selectie maïsras
•    Belangrijkste kenmerken voor keuze en beoordeling maïsras
•    Belangrijkste maïsras afgelopen seizoen
•    Tevredenheid over maïsras afgelopen seizoen op een aantal technische
     kenmerken
•    Kuilgegevens, melkresultaten
•    Keuze over het te zaaien maïsras komend seizoen
•    Imago maïszaadverdelingsbedrijven

Interessant is om na te gaan of er significante verbanden zijn tussen enerzijds bepaalde maisrassen en anderzijds kuilgegevens en melkresultaten!

Klik hier voor een aantal voorbeeldvragen. Interesse in deelname? Laat het ons weten.

Vet150 2014
Het online onderzoek onder dierenartsen voor met name diergeneesmiddelenfabrikanten. Voor de eerste keer online in plaats van persoonlijk!

Klik hier voor een aantal voorbeeldvragen. Interesse in deelname? Laat het ons weten.

Andere doelgroepen
Wij voeren ook regelmatig (ad hoc) marktonderzoeken uit onder andere doelgroepen, zoals akkerbouwers, (glas)tuinders, consumenten, maar ook onder bedrijven. Deze onderzoeken worden online, telefonisch, face to face of via diepte-interviews of groepsdiscussies uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van marktonderzoek beschikt Geelen Consultancy over een nagenoeg dekkend adressenbestand van Nederlandse boeren en tuinders inclusief hun e-mailadressen; ideaal voor het trekken van gerichte steekproeven. Ook voor huur (éénmalig gebruik) en koop. Bel ons voor meer informatie hierover.

Website Geelen Consultancy
De Media & Design afdeling van Agrio is druk bezig met onze nieuwe website, die begin 2014 gelanceerd zal worden. We houden u op de hoogte.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over kwalitatief of kwantitatief (internationaal) marktonderzoek? Mail of bel ons. We zijn altijd bereid om vrijblijvend te praten over hoe we uw organisatie van dienst kunnen zijn.

Dit was de laatste nieuwsbrief van 2014. Wij wensen u allemaal fijne feestdagen toe!

Met vriendelijke groet,

Ir. Jan L.M. Geelen
 

Geelen Consultancy
Marktonderzoek voor de agri- en foodsector

Mondriaanlaan 14
6708 NG Wageningen (NL)
Tel. +31 - (0)317 - 425958

marktonderzoek@geelen-consultancy.nl
www.geelen-consultancy.nl