Nieuwsbrief maart 2015

Zeven tips voor een hogere respons op online marktonderzoek

In toenemende mate voeren wij online marktonderzoek uit. Maar hoe zorgen we ervoor dat de respons zo hoog mogelijk wordt? Zeven tips!

  1. Kondig het online onderzoek van tevoren aan, bv via een persbericht.
  2. Koppel een deel van onderzoeksresultaten terug, bv via de agrarische pers. Geef dit aan in de uitnodiging.
  3. Geef in de uitnodiging ook aan waar het onderzoek over gaat en waarom het belangrijk is dat men 'moet' deelnemen. En zet erbij hoe lang de vragenlijst duurt. Een online onderzoek mag zeker niet langer dan 10 minuten duren!
  4. Denk goed na over de onderwerpregel. Dit is het eerste wat men ziet.
  5. Wek vertrouwen! Vermeldt in de uitnodiging dus ook een naam van een contactpersoon en een vast telefoonnummer.
  6. Verloot incentives, bv een iPad mini. En vraag de prijswinnaar om een foto met de prijs. Deze foto kunt u vervolgens weer plaatsen op uw website ('je laat zien wat je belooft').
  7. Verstuur, indien nodig, binnen zeven dagen een herinnering. Om de herinnering te versterken, kunt u bv gelijktijdig een gedeelte van de tussenresultaten terugkoppelen via een persbericht.

Wilt u meer informatie over de wijze waarop wij online marktonderzoek uitvoeren? Laat het ons dan weten.
 
Geplande marktonderzoeken
 
In samenwerking met Maastricht Universiteit, Flynth adviseurs en accountants, MKB Adviseurs Food & Agri en NAJK zijn we bezig met een grootschalig online marktonderzoek onder land- en tuinbouwers over prijsrisicomanagement.
 
Medio maart ontvangen duizenden agrarische ondernemers een e-mail met een link naar de online vragenlijst. In eerste instantie wordt onderzocht wat de kennis van de land- en tuinbouwers is op het gebied van prijsrisicomanagement en hoe men hierover denkt. Daarnaast wordt gepeild of er interesse is in de opzet van praktische (studie)groepen met als doel om prijsrisico's beter te beheersen, voor zowel de inkoop- als de verkoopkant. Een soortgelijk onderzoek hebben wij eind vorig jaar in samenwerking met de LLTB uitgevoerd. Via de agrarische vakpers kunt u hier binnenkort meer over lezen.
 
Verder gaan we voor een farmaceutisch bedrijf een internationaal telefonisch marktonderzoek onder varkenshouders en dierenartsen over vaccins uitvoeren.
 
Ook staat een grootschalig online onderzoek onder melkveehouders over fokkerijorganisaties onder de naam "FokMonitor 2015" in de planning. Klik hier voor een persbericht hierover.
 
In april, mei en juni 2015 gaan we weer een aantal telefonische en online sectoronderzoeken uitvoeren. Bedrijven kunnen tegen een aantrekkelijk prijs 'meeliften' met exclusieve vragen.